Avís legal

El Cortijo és un restaurant sota el nom/raó social 'EL CORTIJO, C.B.'. Aquesta pàgina web, propietaria del Cortijo, té com a finalitat gestionar les plataformes i els continguts interactius de les activitats pròpies del Cortijo.

La finalitat d’aquest avís legal és establir els principis i les condicions de l’accés i l’ús dels usuaris a les pàgines web i als continguts corresponents de les societats esmentades.


Accés als continguts i condicions d'ús d'aquests

El Cortijo posa a la seva disposició els continguts i serveis que s'inclouen als portals i pàgines web, amb subjecció a aquestes condicions d'accés i ús. Aquestes condicions es poden actualizar diariament i els usuaris podrab consultar en tot moment. Totes les referències fetes al Cortijo en aquest avís legal, als portals i pàgines web a aquesta secció es fan, ademés, segons correspongui, a la mesura les quals es pugui considerar-se subjectes actius o passius de les relacions que es generin amb els usuaris o els usos que es facin dels serveis, els elements i els continguts de les pàgines web.

Els continguts facilitats a les pàgines web del Cortijo són gestionades i han estat elaborades pels responsables encarregats de gestionar-la, excepte aquelles informacions que procedeixin de fonts externes a la pàgina web, de les quals s'hi constarà la procedència, mitjà o qualsevol altra informació relativa a la seva font. En aquests casos, el Cortijo no es fa responsable de l'actualització de la informació d'aquestes fonts externes, donat que la seva responsabilitat s'estableix únicament en relació als continguts provinents de fonts pròpies i especificats amb el copyright.

L'usuari es compromet a utilizar els serveis i la informació facilitada per la web del Cortijo sota criteris de bona fe i, respectant, en tot cas, els principis d'ús generalment acceptats, sense contravenir l'ordre públic ni la legislació vigent.

Es prohibeix a l'usuari qualsevol ús dels continguts amb finalitats delictives i il·lícites o amb voluntat i intenció de perjudicar, impedir, danyar o sobrecarregar de qualsevol manera la utilització i el funcionament normal de la pàgina web o de tercers, de manera directa o indirecta i sigui quin sigui el resultat. Queda igualment prohibit l'ús de la pàgina web i els seus continguts amb fins de propaganda política o de difusió d'idees, actituds o accions racistes, discriminatòries cap a la raça, el sexe, el pensament o la religió i, en general, contràries o ofensives a els drets humans. En tot cas, la difusió d'idees o opinions personals per part de l'usuari s'ajustarà als criteris de respecte i dignitat cap a la resta de persones, sense afirmacions ni insinuacions ofensives, insultants o de menyspreu.

Així mateix, l'usuari no podrà reproduir, distribuir, transmetre, adaptar, modificar ni alterar cap dels continguts i altres elements de la pàgina web, llevat que tingui l'autorització expressa atorgada a favor seu per part del staff del Cortijo. En el mateix sentit, queda prohibida qualsevol utilització comercial o publicitària dels continguts de les pàgines web del Cortijo.


Protecció de dades de caràcter personal

El staff del Cortijo és titular dels arxius de dades personals recollides on-line i en té encomanada la gestió.

Les dades personals subministrades mitjançant els formularis que consten a les pàgines web del Cortijo seran guardats i encriptades en les bases de dades del Cortijo. Les garanties, els drets i les obligacions establertes en el Cortijo respecte al tractament de dades personals que estableix aquest apartat són extensibles en la mesura que s'incorporin als seus fitxers.

El Cortijo garanteix la privacitat dels serveis en línia d'acord amb les exigències legals i informa respecte a la política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin de manera lliure i voluntària la seva voluntat de facilitar al Cortijo dades personals a través del formulari electrònic per a la subscripció dels serveis oferts per part del Cortijo a la seva pàgina web.

L'usuari consent el tractament de les dades personals esmentades per part del Cortijo en els termes de la Política de tractament de dades de caràcter personal. El Cortijo garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 994/1999, 11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i tota la normativa aplicable a aquesta matèria). El Cortijo ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades.

Tot i això, els usuaris han de ser conscients que les mesures de seguretat a Internet no són sempre fiables.


Política de cookies (galetes del navegador)

Una galeta és un fitxer que es descarrega al dispositiu de l'usuari en accedir a determinades pàgines web per a emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s'efectua des d'aquest dispositiu.

El Cortijo utilitza galetes pròpies a les seves webs per millorar l'experiència de l'usuari. Aquestes galetes són estrictament necessàries per a la prestació de determinats serveis sol·licitats expressament per l'usuari: si es desactiven aquestes galetes, no es podria rebre correctament els nostres continguts i serveis.


Drets d'autor

Pàgina web creada i disenyada per @mjl1010. Imatges amb el dret d'autor corresponent al Cortijo.
El Cortijo, C.B. © 2014-. Tots els drets reservats.