Tradició

Al 1924 el Pau de la Vall va pagar el primer impost de llicència comercial a l’Ajuntament. Aquest és el primer document escrit que ens indica la antiguitat del nostre establiment.

Al 1952 una família d’origen andalús és fa la propietària, i els montblanquins el batejan com el Cortijo, nom que perdura fins l’actualitat. Igual que perdura les seves receptes i la peculiaritat de l’ambientació del local.

Agraïts per l'herencia, mantenint la tradició i innovant constantment. El Cortijo, el restaurant més vintage de Montblanc.